KALİTE POLİTİKASI

BMS BİRLEŞİK METAL A.Ş. KALİTE POLİTİKASI

BMS Birleşik Metal A.Ş. ‘nin temel hedefi Toplam Kalite Yönetimi anlayışından taviz vermeden;

Rekabet gücünü,pazar payını , karlılığını ve kalite güvenliğini sürekli iyileştirme çalışmaları ile arttırmaktır.

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için;

  • • Toplam Kalite Yönetimi prensipleri doğrultusunda hareket etmeyi,
  • • Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirme ve bu ihtiyaçlara uygun hizmetler sunmayı,
  • • Müşterilerle olan ilişkilerin sürekli olmasını sağlamayı,
  • • Ürün ve hizmet geliştirme konusunda, teknolojinin en ileri aşamasına ulaşmayı,
  • • Tüm müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler ve yasal otoriteler ile açık iletişim kurarak, performans ve uygulamalara ait bilgileri raporlayarak kayıt altına almayı,

Kalite politikası olarak benimsemiştir.

Bu politika doğrultusunda Toplam Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlara uygunluğunu ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak , BMS Birleşik Metal A.Ş. ‘nin temel amacıdır.